7. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2017 2016Alihankinta -2 456 -3 175
Toimistohallintoon liittyvät kulut -2 672 -4 126
Matkakulut -5 430 -6 563
Saamisten arvonalentumistappiot -839 -11 143
Agenttipalkkiot -603 -84
Vuokrakulut -1 812 -2 248
Ostetut ammatilliset palvelut -2 434 -3 229
Markkinointikulut -325 -488
Muut kulut -2 340 -153
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -18 911 -31 214Arvonalentumistappioita myyntisaamisista on kirjattu yhteensä 273 tuhatta euroa (64) sekä osatuloutusprojekteihin liittyvistä siirtosaamisista yhteensä 566 tuhatta euroa (11 143).


Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastus KPMG Oy Ab -144 -98
Veroneuvonta KPMG Oy Ab -2 -19
Muut palvelut KPMG Oy Ab -7 -27
Tilintarkastus KPMG, muut maat -68 -47
Veroneuvonta KPMG, muut maat -39 -10
Tilintarkastus muut -23 -4
Veroneuvonta muut -1
Muut palvelut muut -30 -74
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä -314 -278