Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma, 1 000 € Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016





Liikevaihto 1, 2 55 075 60 075





Liiketoiminnan muut tuotot 3
213 270





Materiaalit ja palvelut 4
-1 824 -4 697
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 5
-25 171 -33 629
Liikearvon arvonalentuminen 6
-16 660
Poistot 6
-696 -895
Liiketoiminnan muut kulut 7
-18 911 -31 214
Liiketulos

-7 974 -10 090





Rahoitustuotot 9
366 6 852
Rahoituskulut 9
-2 903 -2 384
Tulos ennen veroja

-10 511 -5 621





Tuloverot 10
-4 980 -635
Tilikauden tulos

-15 492 -6 256





Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

-15 583 -6 290
Määräysvallattomille osakkeenomistajille

92 34

Tulos per osake 11
-0,13 -0,05





Konsernin laaja tuloslaskelma, 1 000 € Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016





Tilikauden tulos

-15 492 -6 256





Muut laajan tuloksen erät



Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi:



Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 21
144 -59
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi

-49 12
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 24
-1 185 -752
Tilikauden muut laajan tuloksen erät

-1 090 -799










Tilikauden laaja tulos yhteensä

-16 582 -7 055





Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:



Emoyhtiön osakkeenomistajille

-16 673 -7 089
Määräysvallattomille osakkeenomistajille

92 34