28. Lähipiiritapahtumat

Tecnotreen lähipiiriin kuuluvat emoyhtiön tytäryhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet ja määräysvaltayhteisöt. Määräysvaltayhteisöllä tarkoitetaan Suomen arvopaperimarkkinalaissa yhteisöä, jossa osakkeenomistajalla, jäsenellä tai muulla henkilöllä on em. laissa tarkoitettu määräysvalta. Yhtiö katsoo johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.Yhtiö katsoo johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.


1 000 € 2017 2016

Johdon työsuhde-etuudet
Palkat, palkkiot ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet -1 636 -2 116
Johdon työsuhde-etuudet yhteensä -1 636 -2 116

Palkat ja palkkiot
Padma Ravichander, toimitusjohtaja 18.4.2016 alkaen

-413 -479
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja 17.4.2016 asti
-428Hallituksen jäsenet:
Harri Koponen, hallituksen puheenjohtaja -63 -57
Pentti Heikkinen, varapuheenjohtaja -39 -36
Matti Jaakola, hallituksen jäsen -31 -30
Christer Sumelius -31 -30
Pirjo Pakkanen, 9.5.2016 - 3.6.2017 -22 -13


Hallituksen eläke-edut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEl:n) mukaan. Lakisääteiset eläkekulut toimitusjohtajan osalta oli 0 tuhatta euroa (12) sekä hallituksen jäsenten osalta yhteensä 39 tuhatta euroa (26). Eläkekulut on esitetty henkilöittäin emoyhtiön liitetiedossa 4. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työeläkelainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalla tai muilla johdon tai hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyjä.


Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos yhtiö irtisanoo hänet, ja kuusi kuukautta toimitusjohtajan irtisanoutuessa itse. Yhtiön tekemän irtisanomisen perusteella toimitusjohtajalle maksetaan korvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava summa. Yhtiö voi päättää toimitusjohtajansopimuksen välittömästi ilman erillistä korvausta, mikäli toimitusjohtaja on rikkonut merkittävästi toimitusjohtajasopimustaan, syyllistynyt laittomaan toimintaan tai muuten toiminnallaan aiheuttanut yhtiölle huomattavaa haittaa. Mikäli uusi osakkeenomistaja hankkii yli 50 % yhtiön osakkeista tai yli 50 % yhtiön omaisuudesta siirretään uudelle omistajalle, toimitusjohtajan voi irtisanoa sopimuksen 3 kuukauden irtisanomisajalla ja hän on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.


Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet 31.12.2017
Yhtiön nimi Yhtiön toiminnan luonne Kotimaa Konsernin omistus-
osuus -%
Konsernin
osuus ääni-vallasta -%

Tecnotree Oyj Operatiivinen emoyhtiö Suomi

Tecnotree Services Oy Lepäävä yhtiö Suomi 100 100
Tecnotree Convergence (Middle East) FZ-LLC Myyntiyhtiö Yhdistyneet
Arabiemiirikunnat
100 100
Tecnotree Ltd Tuotekehitys ja -hallinta Irlanti 100 100
Tecnotree Spain SL Myyntiyhtiö Espanja 100 100
Tecnotree Sistemas de Telecommunicacao Ltda Myyntiyhtiö Brasilia 100 100
Tecnotree Argentina SRL Myyntiyhtiö Argentiina 100 100
Tecnotree (M) Sdn Bhd Myyntiyhtiö Malesia 100 100
Tecnotree Nigeria Ltd Myyntiyhtiö Nigeria 100 100
Lifetree Cyberworks Pvt. Ltd Holdingyhtiö Intia 100 100
Tecnotree Convergence Ltd Tuotekehitys ja -hallinta, sekä myyntiyhtiö Intia 99,83 99,83
Lifetree Convergence Pty Ltd Lepäävä yhtiö Etelä-Afrikka 99,83 99,83
Lifetree Convergence (Nigeria) Ltd Lepäävä yhtiö Nigeria 94,84 94,84

Emoyhtiöllä on sivuliikkeitä Taiwanissa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa sekä Perussa.