26. Muut vuokrasopimukset

1 000 € 2017 2016Konserni vuokralleottajana


Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:


Muut vuokrasopimukset


Yhden vuoden kuluessa 273 898
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 979 1 712
Yhteensä 1 251 2 610Konserni on vuokrannut toimistotiloja, toimistolaitteita ja autoja. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin yhdestä kolmeen vuotta, ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Sopimusten indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan. Tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja vuokramenoja 1 812 tuhatta euroa (2 248).