23. Ostovelat ja muut velat

1 000 € 2017 2016Pitkäaikaiset korottomat velat

Pitkäaikaiset velat muille -tavalliset saneerausvelat 1 556 2 423
Pitkäaikaiset velat rahoituslaitoksille -tavalliset saneerausvelat 3 996 4 396
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet (liite 5) 842 1 083
Pitkäaikaiset korottomat velat yhteensä 6 393 7 902Lyhytaikaiset ostovelat, varaukset ja muut velat

Ostovelat 4 234 4 917
Siirtovelat 5 323 7 832
Muut velat 2 906 1 954
Lyhytaikaiset varaukset 23 495
Ostovelat, varaukset ja muut velat yhteensä 12 485 15 197Siirtovelkoihin sisältyvät erät
Jaksotetut henkilöstökulut 471 2 400
Jaksotetut agenttipalkkiot 326 574
Lähdeverovaraus (liite 10) 1 050 1 203
Jaksotetut korkokulut 415 794
Korkosuojausten arvostus 128 314
Asiakasprojekteihin liittyvät muut jaksotukset 288 1 250
Muut siirtovelat * 2 645 1 296
Siirtovelat yhteensä 5 323 7 832* Muut siirtovelat sisältävät muita kulujaksotuksia.
1 000 € 2017 2016Saneerausvelat

Ostovelkoihin sisältyvät saneerausvelat 2 207 2 423
Vakuudelliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 9 654 15 640
Yrityskiinnitysvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 7 881 7 881
Tavalliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korottomat 4 396 4 396
1 000 € 2017 2016Maksuvalmiusriski

Lyhytaikaiset korolliset saneerausvelat 1 231 440
Lyhytaikaiset korottomat saneerausvelat 733 372
Pitkäaikaiset korolliset saneerausvelat 16 606 23 521
Pitkäaikaiset korottomat saneerausvelat 5 552 6 819
Saneerausohjelman mukaiset korkovelat 1 243 793
Johdannaisvelat 128 314
Leasingvastuut 401 475
Kokonaisvelat rahoitustoiminnoista 25 894 32 736