22. Korolliset velat

1 000 € 2017 2016Rahoitusleasingvelat, pitkäaikaiset 361 435
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikaiset, korolliset 16 606 23 521
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 16 968 23 956Rahoitusleasingvelat, lyhytaikaiset 39 40
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 1 191 400
Käyttöpääomarahoituslimiitti, lyhytaikainen

Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 1 231 440Korolliset velat yhteensä 18 198 24 396


Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, yhden vuoden kuluessa 120 123
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, 1-5 vuoden kuluessa 941 647
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, yli 5 vuoden kuluessa

Yhteensä 1 061 770
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -660 -295
Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 401 475Vähimmäisvuokrien nykyarvo, yhden vuoden kuluessa 39 40
Vähimmäisvuokrien nykyarvo, 1-5 vuoden kuluessa 361 435
Vähimmäisvuokrien nykyarvo, yli 5 vuoden kuluessa

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo, yhteensä 401 475Tilikauden lopussa yhtiöllä oli saneerauksen maksuohjelmaan liittyen 16,6 miljoonaa euroa pitkäaikaista korollista velkaa rahoituslaitoksille (23,5), sekä 1,2 miljoonaan euroa lyhytaikaista korollista (0,4) velkaa rahoituslaitoksille.