19. Sijoitukset ja rahavarat

1 000 € 2017 2016Käteinen raha ja pankkitilit 2 293 3 503
Rahavarat yhteensä 2 293 3 503