16. Pitkäaikaiset saamiset

1 000 € 2017 2016Vuokravakuudet 465 952
Pantatut rahavarat
288
Muut pitkäaikaiset saamiset 205 21
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 670 1 262