15. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennalliset verot 2017

1 000 € 1.1.2017 Kurssierot Kirjattu tulos-laskelmaan 31.12.2017


Laskennalliset verosaamiset

Intian tytäryhtiön verohelpotukset 569 43 -23 589

Intian tytäryhtiön eläke- ja luottotappiokirjauksetYhteensä 569 43 -23 589


Laskennalliset verovelat

Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomat voittovaratYhteensä

Laskennalliset verot 2016
1 000 € 1.1.2016 Kurssierot Kirjattu tulos-laskelmaan 31.12.2016


Laskennalliset verosaamiset

Irlannin tytäryhtiön vahvistetut tappiot 55
-55

Intian tytäryhtiön verohelpotukset 537 54 -23 568

Intian tytäryhtiön eläke- ja luottotappiokirjauksetYhteensä 593 54 -78 568


Laskennalliset verovelat

Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomat voittovaratYhteensäErät, joista ei ole kirjattu laskennallista veroa
1 000 €

2017 2016


Vähennyskelpoiset väliaikaiset erot joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista


Tecnotree Oyj:n verotuksessa vähentämättä jätetyt tuotekehitysmenot * 71 267 76 971
*) Tecnotree Oyj on verotuksessaan jättänyt vähentämättä tutkimus- ja kehitysmenoja, jotka emoyhtiö voi vähentää vapaasti valittavina summina määräämättömän ajanjakson kuluessa.


Muut väliaikaiset vähennyskelpoiset erot 2 374 2 322
Vahvistetut ja vahvistettavat tappiot Brasiliassa 239 408
Erät, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista niiden hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden takia, yhteensä 73 880 79 716


Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomat voittovarat, joista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa koska voitonjako ei ole todennäköistä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa 335 423