14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2017

1 000 € Maa- ja vesialueet *) Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1.1. 739 6 623 20 413 27 774
Kurssierot

-635 -635
Lisäykset

217 217
Vähennykset

-34 -34
Hankintameno 31.12. 739 6 623 19 960 27 321

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
-6 069 -19 208 -25 277
Kurssierot

564 564
Vähennysten kertyneet poistot ja arvonalennuksetTilikauden poistot
-184 -363 -547
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
-6 253 -19 007 -25 260

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 739 369 953 2 061


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2016
1 000 € Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja
kalusto
Yhteensä

Hankintameno 1.1. 1 142 7 534 20 022 28 698
Kurssierot

112 112
Lisäykset

281 281
Vähennykset -404 -911 -3 -1 317
Hankintameno 31.12. 739 6 623 20 413 27 774

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
-6 442 -18 607 -25 049
Kurssierot

-49 -49
Vähennysten kertyneet poistot ja arvonalennukset
637 -53 584
Tilikauden poistot
-264 -500 -764
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
-6 069 -19 208 -25 277

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 739 553 1 205 2 497

*) Saneerausohjelman mukaisesti yhtiö on sitoutunut myymään toimitiloinaan käyttämänsä kiinteistön 31.12.2019 mennessä ja kauppahinta suoritetaan vakuudenhaltija Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. Yhtiöllä on oikeus olla myymättä kohdetta määrätyssä ajassa ainoastaan valvojan ja vakuudenhaltijan suostumuksella.