7. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2017 2016Rahoitustuotot
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 220 678
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä

Rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä

Rahoitustuotot muilta 73 160
Muut rahoitustuotot konserniyrityksissä 98 36 211
Muut rahoitustuotot muissa yrityksissä
6 636
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 391 43 686Rahoituskulut
Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennus
-28 088
Korkokulut saman konsernin yrityksille -60 -70
Korkokulut muille -816 444
Rahoituskulut muille -448 -352
Rahoituskulut saman konsernin yrityksille -975 -400
Korko- ja rahoituskulut yhteensä -2 300 -28 466Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -1 909 15 219Muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy:
Valuuttakurssivoittoja 71 101
Valuuttakurssitappioita -1 423 -689
Valuttakurssivoitot ja -tappiot yhteensä -1 352 -587Vuonna 2016 muut rahoitustuotot konserniyrityksissä ja muissa yrityksissä liittyvät velkasaneeraus ohjelman mukaisiin alaskirjauksiin.