4. Henkilöstökulut

1 000 €

2017 2016

Palkat ja palkkiot

-8 047 -11 396
Eläkekulut

-920 -1 268
Muut henkilösivukulut

-687 -1 431
Henkilöstökulut yhteensä

-9 655 -14 094


Henkilöstö keskimäärin tilikaudella

2017 2016

Johto ja hallinto

18 27
Muu henkilökunta

61 80
Henkilöstö keskimäärin yhteensä

79 107


Johdon palkat, palkkiot, luontoisedut ja eläkkeet1 000 € Palkat, palkkiot luontoisedut 2017 Laki-
sääteiset eläkekulut 2017
Palkat,
palkkiot
luontoisedut 2016
Laki-
sääteiset eläkekulut 2016

Padma Ravichander, toimitusjohtaja 18.4.2016 alkaen -413
-479
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja 17.4.2016 asti

-428 -12

Hallituksen jäsenet:
Harri Koponen, hallituksen puheenjohtaja -63 -16 -57 -10
Pentti Heikkinen, varapuheenjohtaja -39 -10 -36 -7
Matti Jaakola, hallituksen jäsen -31 -8 -30 -6
Christer Sumelius -31
-30
Pirjo Pakkanen, 9.5.2016 - 3.6.2017 -22 -6 -13 -3
Yhteensä -599 -39 -1 072 -37


Hallituksen eläke-edut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEl:n) mukaan. Hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyjä.


Toimitusjohtajalla on toimitusjohtajasopimus, joka on tehty Suomen lakien mukaisesti. Toimitusjohtaja on itse velvollinen huolehtimaan veroistaan ja muista pakolllisista maksuista.