2. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € 2017 2016Vuokratuotot 76 79
Liiketoiminnan muut tuotot 132 199
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 208 278