1. Liikevaihto

1 000 € 2017 2016Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 32 621 31 875
Aasia ja Tyynenmeren alue 555 962
Amerikka 13 959 14 140
Liikevaihto yhteensä 47 136 46 977Liikevaihdon jakauma tulolajeittain
Tuotot valmistusasteen mukaisesti tuloutetuista projekteista 3 933 6 470
Ylläpitopalvelutoimitukset 17 080 16 694
Tavara- ja palvelutoimitukset, ulkoinen myynti 12 718 9 250
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot liittyen ulkoiseen myyntiin -1 410 610
Tavara- ja palvelutoimitukset, konsernin sisäinen myynti 14 814 13 953
Liikevaihto yhteensä 47 136 46 977Tilauskanta liittyen osatuloutusprojekteihin 320 4 961
Tilauskanta liittyen tavara- ja palvelutoimitussopimuksiin 9 682 7 417
Tilauskanta yhteensä 10 002 12 378Keskeneräiset osatuloutusprojektit:
Keskeneräisten osatuloutusprojektien kumulatiivinen tuloutus 3 366 8 157
Keskeneräisten osatuloutusprojektien kumulatiivinen laskutus 3 366 6 806
Pitkäaikaishankkeisiin liittyvät keskeneräiset työt
1 351Keskeneräisten osatuloutusprojektien kertyneet toteutuneet menot 1 432Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä ei ole asiakkaan pidättämiä myyntisaamisia. Yhtiö ei ole saanut ennakoita liittyen keskeneräisiin osatuloutusprojekteihin.