21. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti 8.3.2018, että se on allekirjoittanut Viking Acquisitions Corp.-yhtiön kanssa transaktiosopimuksen, jonka mukaan Viking sitoutuu tekemään vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tecnotreen liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Tecnotreen tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Osakkeista tarjottava vastike on 0,10 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Ostotarjouksen mukaan Tecnotreen arvo on noin 12,26 miljoonaa euroa täysi laimennusvaikutus huomioiden. Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 41,45 prosenttia Tecnotreen kaikista osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään ostotarjouksen. Ostotarjous on ehdollinen sille, että Viking saa määräysvaltaansa yhteensä yli 90 % Tecnotreen osakkeista ja äänioikeuksista. Tarjouksentekijä on yhtiön suurin velkoja noin 21,6 miljoonan euron saatavalla yhtiöltä. Saatavat ovat vakuudellista ja vakuudetonta velkaa, jotka kuuluvat saneerausohjelman piiriin.

8.3.2018 yhtiö tiedotti lisäksi, että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 30.5.2018 ja että taloudellinen raportti tammi-maaliskuulta 2018 julkaistaan 28.5.2018.

Tecnotreen hallitus julkaisi 13.3.2018 lausuntonsa Viking Acquisitions Corp:n tarjouksesta ja suositteli osakkeenomistajille yksimielisesti ostotarjouksen hyväksymistä.

Yhtiö tiedotti 16.3.2018, että Finanssivalvonta on hyväksynyt Viking Acquisitions Corp:n ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan. Ostotarjouksen alkuperäinen hyväksymisaika alkoi 19.3.2018 ja päättyi 13.4.2018. Tarjousaikaa on jatkettu alkuperäisestä ajankohdasta 30.4.2018 saakka. Tarjousasiakirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla sekä osoitteessa www.evli.com/tecnotree.