19. Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 € 2017 2016Omasta puolesta
Kiinteistökiinnitykset 4 400 4 400
Yrityskiinnitykset 45 336 45 336
Pantatut talletukset
1 221
Takaukset
474
Pantatut osatuloutusprojekteihin liittyvät myynti- ja
siirtosaamiset

5 982
Yhteensä 49 736 57 414Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 16
Myöhemmin maksettavat
1
Yhteensä 1 16Muut vastuusitoumukset

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 144 150
Myöhemmin maksettavat

Yhteensä 144 150Omat vastuut yhteensä 49 881 57 580


Emoyhtiön omistamat osakkeet Intian tytäryhtiöissä on pantattu. Niiden kirjanpitoarvo on 7 418 tuhatta euroa.Johdannaissopimusten kohde-etuuksien arvot


Korkojohdannaiset

Käypä arvo (negatiivinen) -128 -314
Kohde-etuuden arvo 10 121 11 568