17. Pakolliset varaukset

1 000 € 2017 2016Muut pakolliset varaukset 23 495
Pakolliset varaukset yhteensä 23 495Pakolliset varaukset sisälsivät 23 (495) tuhannen euron varauksen johtuen henkilöstövähennyksistä Suomessa.