14. Lyhytaikaiset saamiset

1 000 € 2017 2016Osatuloutusprojekteihin liittyvät myyntisaamiset 3 203 2 666
Muut myyntisaamiset 6 209 5 039
Myyntisaamiset yhteensä 9 412 7 705Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, keskeneräiset työt -720 1 351
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, valmistuneet työt 2 026 8 356
Muut toimitussopimuksiin perustuvat siirtosaamiset 3 859 574
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset yhteensä 5 164 10 282Lyhytaikaiset siirtosaamiset 645 755
Lyhytaikaiset muut saamiset 4 932
Lyhytaikaiset ulkoiset saamiset yhteensä 15 225 19 673Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä:
Konsernimyyntisaamiset 8 693 9 746
Muut konsernisiirtosaamiset 3 810 3 027
Konsernin sisäiset saamiset yhteensä 12 503 12 773Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 27 728 32 446


Siirtosaamisten olennaiset erät
Arvonlisäverosaamiset 58 41
Ennakkomaksut toimittajille 31 134
Muut siirtosaamiset 556 579
Yhteensä 645 755Osatuloutusprojekteihin liittyvistä siirtosaamisista 0 tuhatta euroa (5 982) liittyvät sellaisiin pitkäaikaisiin projekteihin, joiden kokonaistulot on pantattu käyttöpääomarahoituksen vakuutena.