13. Pitkäaikaiset saamiset

1 000 € 2017 2016Vuokratakuut 27 30
Pantatut rahavarat
288
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 27 318