12. Vaihto-omaisuus

1 000 € 2017 2016Aineet ja tarvikkeet 460 827
Keskeneräiset tuotteet
30
Valmiit tuotteet ja tavarat
12
Vaihto-omaisuus yhteensä 460 869Päättyneellä tilikaudella kirjattiin varaston muutosta 409 tuhatta euroa (-285).