Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2017 oli Tecnotreelle vahvistumisen ja vakauttamisen aikaa

”Vuonna 2016 aloitettu matka kohti yrityksemme muuttamista kokonaisvaltaiseksi tuotetoimittajaksi jatkui vuonna 2017. Pääsimme hyvään vauhtiin ja kehitys osoittaa, että olemme oikealla tiellä kohti tavoitteiden saavuttamista.

Toimitimme menestyksekkäästi täysin digitaalisia BSS Stack -alustojamme ja BSS Suite-tuotteita sekä uusimme yhteensä 18 miljoonan euron edestä uusia ylläpitopalvelusopimuksia vuodelle 2018 ja siitä eteenpäin. Vaikka emme saaneet uusia asiakkaita, toteutimme onnistuneesti merkittäviä toimituksia tärkeimmille asiakkaillemme aikaisempien vuosien tilauskannasta ja odotamme näiden toimitusten tuovan meille uusia tilauksia vuonna 2018.

Liikevaihto vuonna 2017 oli 55,1 miljoonaa euroa eli noin 8 % pienempi kuin vuonna 2016. Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti Yhdysvaltain dollarin arvon yli 15 %:n lasku. Liikevaihto Latinalaisessa Amerikassa pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja oli 22 miljoonaa euroa. Euroopan alueella iikevaihto laski 1,9 miljoonaan euroon edellisen vuoden 2,6 miljoonasta eurosta. Liikevaihto Lähi-idän ja Afrikan alueella laski edellisen vuoden 32 miljoonasta eurosta 30 miljoonaan euroon samoin kuin Aasian ja Tyynenmeren alueella 3 miljoonasta eurosta 1 miljoonaan euroon.

Tilauskanta kehittyi edellisvuotta paremmin ja oli vuoden lopussa 26,2 miljoonaa euroa kun se vuotta aiemmin oli 24,9 miljoonaa euroa.

Yhtiö oli huomioitu Gartnerin julkaisemassa nelikenttäraportissa “Integrated Revenue and Customer Management for CSPs”, jossa Tecnotree oli sijoitettu niche-toimijoiden kenttään.

Jatkoimme vuonna 2017 toimintamme vakauttamista eri alueilla, optimoimme henkilöstön määrää sekä minimoimme yleiskustannuksia ja muita eri toimintojen kuluja. Onnistuimme supistamaan kustannuksia viidellä miljoonalla eurolla kuten maaliskuussa 2017 lupasimme. Kaikkien näiden toimenpiteiden sekä tehostetun saamisten perinnän ansiosta yhtiömme saavutti vahvan 9,8 miljoonan euron oikaistun liikevoiton verrattuna vuonna 2016 toteutuneeseen 1,2 miljoonaan euroon. Samaan aikaan varmistimme hyvällä menestyksellä sen, että kaikki toimituksiin liittyvät sitoumukset asiakkaillemme täyttyivät ja asiakastyytyväisyys pysyi erinomaisella tasolla.

Yhtiön maksuvalmius ja kassatilanne olivat edelleen erittäin haastavia emmekä onnistuneet toteuttamaan tarpeellista rahoitusratkaisua tilikauden aikana.

Toiminnan painopisteet ja näkymät vuonna 2018

Keskitymme vuonna 2018 kannattavaan kasvuun ja rahoitusratkaisun toteuttamiseen.

Painotamme edelleen yhtiömme luonnetta tuotetoimittajana ja tuemme asiakkaidemme digitaalista muutosta entisestään parannetun, räätälöitävän BSS- tuotevalikoimamme avulla. Kasvatamme markkinaosuuttamme kehittämällä yhtiömme toimintaa, laatua, ketteryyttä ja innovatiivisia liiketoimintamalleja.

Jatkamme kulujen optimointia ja muita tehostamistoimia. Kehitämme yhtiön rakenteita ja prosesseja edelleen valuuttakurssiriskin ja lähdeverojen pienentämiseksi. Kiinnitämme jatkossakin erityistä huomiota saatavien oikea-aikaiseen kotiuttamiseen kehittämällä edelleen toimitustemme laatua ja oikea-aikaisuutta.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on rahoitusjärjestelyn toteuttaminen niin, että voimme turvata yhtiön vakaan toiminnan ja kehityksen.

Viking Acquisitons Corporation ilmoitti 8.3.2018 tekevänsä vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tecnotreen liikkeeseen laskemista osakkeista. Ostotarjous on ehdollinen mm. sille,  että Viking saa määräysvaltaansa yhteensä yli 90 prosenttia Tecnotreen osakkeista ja äänioikeuksista. Tilinpäätöstä laadittaessa ostotarjouksen alustavan tuloksen ja ostotarjouksen ulkopuolella hankitut osakkeet muodostavat yhteensä noin 79,0 prosenttia kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänimääristä. Tarjousaikaa on jatkettu alkuperäisestä ajankohdasta 30.4.2018 saakka."

Padma Ravichander, toimitusjohtaja 

Padma Ravichander

Kustannussäästöt näkyvät tuloksessa – merkittävä parannus oikaistussa liiketuloksessa