Yrityssaneeraus 

Espoon käräjäoikeus vahvisti 15.11.2016 selvittäjä Jari Salmisen laatiman Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi.

Yhtiö on noudattanut saneerausohjelman määräyksiä ja on maksanut velkojille maksuohjelman mukaiset suoritukset.

Yhtiön maksuohjelmassa huomioitujen saneerausvelkojen kokonaismäärä oli noin 73,9 miljoonaa euroa. Konserninsisäisiä saneerausvelkoja oli kokonaisuudessaan 36,7 miljoonaa euroa ja ne leikattiin kokonaan. Etuoikeudettomien tavallisten saneerausvelkojen osuus oli noin 13,2 miljoonaa euroa. Vakuusvelkaa oli yhteensä noin 23,8 miljoonaa euroa, josta yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa oli yhteensä noin 7,9 miljoonaa euroa. Etuoikeudettomien tavallisten saneerausvelkojen pääomaa leikattiin 50 prosenttia. Maksuohjelman mukaiset suoritukset päättyvät 30.6.2025.

Saneerausohjelma sisältää velvollisuuden maksaa etuoikeudettomille saneerausveloille lisäjako-osuutta, mikäli maksuohjelman aikana Tecnotreen Oyj:n operatiivinen kassavirta toteutuu ennustettua parempana.

Saneerausohjelman mukaisesti Tecnotree on sitoutunut myymään toimitiloinaan käyttämänsä kiinteistön 31.12.2019 mennessä ja kauppahinta suoritetaan vakuudenhaltija Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. Yhtiöllä on oikeus olla myymättä kohdetta määrätyssä ajassa ainoastaan valvojan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n suostumuksella.

Käräjäoikeus on määrännyt asianajaja Jari Salmisen valvomaan maksuohjelman toteutumista. Valvoja seuraa maksuohjelman kulkua ja raportoi siitä velkojatoimikunnalle ja velkojille.