Osakkeenomistajat

Tecnotreellä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Tecnotreen osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. Yhtiön kaupankäyntitunnus on TEM1V. Yhtiön osakkeista 99,97 prosenttia on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Tecnotreen yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin oikeuttavat arvopaperit yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä tarkemmin määrätyin edellytyksin. Tecnotree Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.11.2016 yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 14 § kokonaisuudessaan.

Tecnotreellä oli 31.12.2017 yhteensä 5 687 arvo-osuusjärjestelmään merkittyä osakkeen omistajaa.

Kymmenen suurimman osakkkenomistajan hallussa on yhteensä 35,68 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Tecnotreen osakkeista oli 31.12.2017 ulkomaisessa omistuksessa 6,24 prosenttia.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamien Tecnotreen osakkeiden yhteismäärä 31.12.2017 oli 5 070 407 kappaletta, joka sisältää henkilöiden omat, lähipiirin ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. Näiden osakkeiden yhteenlaskettu osuus yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä oli 4,17 prosenttia. Tecnotreen johtoryhmä (pl. toimitusjohtaja) ja lähipiiri omisti 31.12.2017 yhtiön osakkeita 10 000 kappaletta.

 Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2017


Osakkeita, kpl %
Yritykset 27 247 147 22,22%
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11 935 229 9,73%
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 6 350 0,01%
Kotitaloudet yhteensä 75 753 655 61,77%
Ulkomaiset omistajat ja hallintarekisterissä 7 648 447 6,24%
Yhteensä 122 590 828 99,97%
Yhteistilillä 37 600 0,03%
Liikkeeseen laskettu määrä 122 628 428 100,00%
Hallintarekisterissä 3 069 506 2,50%

  Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2017

Yhtiön 10 suurinta omistajaa Osakkeita, kpl % osakkeista ja äänistä
Hammaren & Co Oy Ab 8 803 480 7,18%
Wilenius Markku Johannes 7 127 000 5,81%
The Orange Company Oy 6 000 000 4,89%
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 5 740 000 4,68%
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 5 500 000 4,49%
Tuomela Matti Veikko Antero 2 687 162 2,19%
Sumeliua Christer 2 147 937 1,75%
Gripenberg Jarl kuolinpesä 2 100 000 1,71%
Saarelainen Mika Pekka 1 999 626 1,63%
Nieminen Jorma Juhani 1 650 000 1,35%
Yhteensä 43 755 205 35,68%

 

Omistusmääräjakauma 31.12.2017

Osakkeita, kpl Omistuksia % Osakemäärä, kpl %
1–500 1 842 32,39% 416 548 0,34%
501–1 000 807 14,19% 668 606 0,55%
1 001–5 000 1 594 28,03% 4 262 186 3,48%
5 001–10 000 532 9,35% 4 290 300 3,50%
10 001–50 000 642 11,29% 15 047 216 12,27%
50 001–100 000 126 2,22% 9 210 985 7,51%
100 001–500 000 111 1,95% 21 872 463 17,84%
> 500 000 33 0,58% 66 822 524 54,49%
Yhteistilillä

37 600 0,03%
Yhteensä 5 687 100,00% 122 628 428 100,00%