Osake ja kurssikehitys

Joulukuun 2017 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli -6,1 miljoonaa euroa (10,7) ja osakepääoma 1,3 miljoonaa euroa (1,3). Osakkeiden määrä oli 122 628 428 kappaletta. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Oma pääoma osaketta kohden oli -0,05 euroa (0,09).

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana Helsingin Pörssissä yhteensä 63 291 000 kappaletta (5 517 495 euroa), edustaen 51,61 % osakkeiden kokonaismäärästä.

Tilikauden aikana osakkeen ylin hinta oli 0,13 euroa ja alin 0,07 euroa. Keskikurssi oli 0,09 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.201 oli 0,07 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 8,6 miljoonaa euroa.