Liikevaihto ja myynti

Tecnotreen tilikauden liikevaihto oli 55,1 miljoonaa euroa (60,1) eli 8,3 % alhaisempi edellisvuoteen verrattuna. Tavara- ja palvelutoimituksien liikevaihto kasvoi 2,7 miljoonaa euroa, valmiusasteen mukaisesti tuloutettu liikevaihto laski 8,4 miljoonaa euroa ja ylläpitotoimitusten osalta liikevaihto kasvoi 2,3 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevaihtoon sisältyivät 1,3 miljoonan euron suuruiset negatiiviset (0,4 miljoonan euron positiiviset) kurssierot, jotka johtuivat lähinnä dollarin heikentymisestä euroon nähden.

Tilauskanta tilikauden lopussa oli 26,2 miljoonaa euroa eli 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen tilikauden lopussa.

Liikevaihtoa ja myyntiä on kuvattu myös kohdassa ”Maantieteelliset alueet”.

LIIKEVAIHDON ERITTELY 2017 2016 2017 2016
Me Me % %
Tuotot valmistusasteen mukaisesti tuloutetuista projekteista (IAS 11) 11,3 19,7 20,5 32,7
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista (IAS 18) 31,2 28,9 56,7 48,2
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista (IAS 18) 13,8 11,1 25,0 18,4
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot -1,3 0,4 -2,3 0,7
YHTEENSÄ 55,1 60,1 100,0 100,0


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 2017 2016 2017 2016
Me Me % %
Eurooppa & Amerikka 24,2 25,0 43,9 41,6
MEA & APAC 30,9 35,1 56,1 58,4
YHTEENSÄ 55,1 60,1 100,0 100,0


KONSERNIN TILAUSKANTA 2017 2016 2017 2016
Me Me % %
Eurooppa & Amerikka 10,7 7,5 40,9 30,1
MEA & APAC 15,5 17,4 59,1 69,9
YHTEENSÄ 26,2 24,9 100,0 100,0