Johto, tilintarkastajat sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Tecnotreen hallitus koostui vuonna 2017 seuraavista henkilöistä:

Harri Koponen, puheenjohtaja
Pentti Heikkinen, varapuheenjohtaja
Christer Sumelius
Matti Jaakkola
Pirjo Pakkanen 3.6.2017 saakka

Yhtiön toimitusjohtaja on Padma Ravichander.

Vuonna 2017 konsernin johtoryhmän muodostivat Padma Ravichander (toimitusjohtaja), Kirsti Parvi (talousjohtaja), Indrajit Chaundri (tuotehallintajohtaja), Mike Keegan (myyntijohtaja Latinalainen Amerikka), Udayan Kelkar (myyntijohtaja Eurooppa, MEA ja APAC), Sanjay Ketkar (tuotekehitysjohtaja), Reija Virrankoski (henkilöstöjohtaja) ja Sheela Singh (laatujohtaja).

Tecnotree Oyj:n tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Leenakaisa Winberg.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen 3-8 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan.